ÅRSMØTE 2019.

NMK Bardus årsmøte går av stabelen 23.02.19 klokka 11.00, med årsfest senere samme kveld.

Innkalling og saksliste


Valgkomiteen iverksetter nå sitt arbeid, og vi håper dere som blir kontaktet tar vel i mot forespørslene, og blir med i en finfin gjeng! For å være valgbar til verv og stemmeberettiget må en ha fylt 15 år, og ha vært medlem av klubben i minst en mnd.

Viser forøvrig til NMK Bardus IK bok og NIF’s lovnorm for idrettslag som beskriver gjeldende føringer for gjennomføring av årsmøtet, stemmerett mv.